Kitaplık

 

Tridium Bina Otomasyon Sistemi Karşılaştırmalı Üstünlükler

Dökümanı PDF olarak indirmek için tıklayınız

Rusça sürüm için tıklayınız

IP Tabanlı SistemIP Tabanlı Sistem IP altyapısının olağanüstü şekilde yaygınlaşmış olması neticesinde sadece bilgisayarlarda değil, çoğu bina ürününde de IP haberleşmesi gün geçtikçe standart hale geliyor. CCTV ve kamera sistemleri, UPS'ler, hatta soğutma grupları ve benzeri ürünler örnek gösterilebilir. Bu nedenle akıllı binalarda sistem entegrasyonu açısından IP desteği son derece önemli. Evet, çoğu sistem IP haberleşme desteği veriyor, ancak Tridium NiagaraAX sisteminin bu açıdan sağladığı özellikler diğer sistemlerin en az bir nesil ilerisinde. Diğer Sistemler Hemen hemen tüm otomasyon sisteminde, alt düzeyde RS485, LON vb. iki damarlı iletişim hatları oluşturulup, bunlar sınırlı sayıda çevirici ile IP'e dönüştürülmektedir. Bu nedenle alt seviyede IP altyapısından yararlanan, gerçekte IP haberleşme avantajlarını sunan sistemler değildir. Entegrasyon, yani diğer sistemlerle bilgi alışverişi sözkonusu olduğunda da çoğu sistemde bu merkezi bilgisayardan gerçekleştirilmektektedir. Tridium NiagaraAX farklılığı NiagaraAX, gerçek anlamda kapsamlı olarak IP altyapısından yararlanan ilk ve tek otomasyon sistemidir. Şemada görüldüğü IP iletişimi, yalnızca ana çatıyı oluşturan bina entegrasyon ürünleri için değil, HVAC kontrol panelleri, kartlı giriş kontrol üniteleri, dijital video kayıt cihazları ve CCTV kameralara kadar uzanmaktadır. Tridium hem kendi ürünlerinde (HVAC kontrol, kartlı giriş) doğrudan IP bağlantısı kullanmakta, hem de diğer ürün/sistemlerle entegrasyonda ek bir çevirici kullanmaksızın IP üzerinden haberleşme avantajı sağlayabilmektedir. Doğrudan desteklediği haberleşme protokolü yelpazesi1, diğer sistemlerin çok ilerisindedir. Diğer sistemlerle haberleşme, merkezi bir bilgisayar vasıtasıyla değil, doğrudan mevcut saha kontrol cihazları tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Böylece karmaşık senaryolar, arada merkezi bilgisayar gibi zayıf bir halka olmaksızın yüksek güvenilirlikle kurgulanabilmektedir. Tridium NiagaraAX avantajları 1.NiagaraAX bina otomasyon sistemleri, çoğu zaman IP dışında hiçbir iletişim kablosu çekilmeden çözülebilmektedir. Her binada standart olarak kurulan IP altyapısının kullanılması, tüm teknik personelin zaten çok hakim olduğu bir sistem olması nedeniyle, problem tespiti ve çözümünde büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu sayede iletişim, kablaj ve bağlantılardan kaynaklanan problemler, çoğu zaman otomasyon firmasından servis almaya ihtiyaç kalmadan, bina teknik personeli tarafndan süratle çözülebilmektedir. 2.Çok sayıda protokolün1 desteklenmesi sayesinde en düşük maliyetle en üst düzeyde entegrasyon sağlanabilemektedir. 3.Geleceğe yönelik olarak risksiz ve problemsiz, en standart akıllı bina altyapısı her seviyede oluşturulabilmektedir.
Sınırsız Bilgisayardan Kullanım Sınırsız Bilgisayardan Kullanım Teknik ofiste tek bir merkezi bilgisayarda toplanmış sistemler, artık çok eskide kaldı. Tipik akıllı binalarda tesisin bir çok yerinden farklı yetkilendirmelerle farklı personelin sisteme erişmesi, işletmede büyük kolaylık sağlıyor. Örneğin, yöneticiler raporlama amaçlı olarak günlük enerji tüketimlerine ulaşırken, resepsiyon rezervasyonlara göre toplantı odalarının zaman programlarını ayarlıyor, teknik kadro alarm penceresinden uyarı mesajlarını alırken, her ofis kullanıcısı kendi odasıyla ilgili sıcaklık ayarlarını değiştiriyor olabilir. Diğer Sistemler Tüm otomasyon sistemleri, birden çok bilgisayardan sisteme ulaşım sağlıyor. Bunun tipik uygulama şekli, aynı merkezi bilgisayar yazılımının, birden çok bilgisayara kurulması ile sağlanıyor. Ve bilgisayar ya da kullanıcı sayısına bağlı olarak fiyatlandırma yapılıyor. Yani ne kadar çok kullanıcınız varsa o kadar çok yazılım bedeli ödüyorsunuz. Çoğu zaman da gerek maliyet açısından, gerekse sistem kapasitesi açısından kullanıcı sayısında sınırlamalar söz konusu. Örneğin bir ofis binasında her personele kendi bilgisayarından kendi odasını kontrol etme (sıcaklık ayarları, zaman programı vb) olanağı vermek mümkün olamıyor. Bu yaklaşımın ayrıca her kullanım noktasına yazılım yükleme, bu yazılımın güncellemelerini takip etme, bilgisayar yenilemelerinde tekrar yükleme, personel değişikliklerinden baştan eğitim gibi zorlukları da var. Tridium NiagaraAX farklılığı NiagaraAX sisteminde kullanıcı arayüzü olarak herhangi bir internet tarayıcısı (örneğin Internet Explorer ya da Mozilla) kullanılıyor. Üstelik de sistemde kullanıcı sayısı olarak hiçbir sınırlandırma olmaksızın. Tridium NiagaraAX avantajları 1.Sınırsız sayıda kullanıcıya (yetkilendirme dahilinde) sisteme erişim imkanı 2.Kullanıcı sayısına bağlı yazılım maliyeti yok 3.Yazılım yükleme/güncelleme/eğitim ihtiyacı yok
Web Sunucusu Özelliği Web Sunucusu Özelliği Sisteme erişim için özel bir yazılım yerine; her bilgisayarda mevcut, herkesin kullanmayı bildiği, standart internet tarayıcıların (örneğin Internet Explorer veya Mozilla Firefox) kullanılması büyük kolaylık sağlıyor. Bunun mümkün olabilmesi için sistemde bir web-sunucusu olması ve gerek canlı verilerin gerekse grafiklerin bu web-sunucusu vasıtasıyla kullanılara ulaştırılması gerekiyor. Diğer Sistemler Evet, güncel tüm otomasyon sistemleri şu veya bu çözümle bir web-sunucusu özelliği sağlıyor. Ancak bu çözüm büyük çoğunlukla mekezi bilgisayar üzerinden gerçekleşiyor. Yani tüm grafikler merkezi bilgisayara yükleniyor, sahadan canlı verileri merkezi bilgisayar topluyor ve bir araya getirip kullanıcılara sunuyor. Çoğu zaman da bu ek bir özellik ve ücretli. Çoğu zaman da kullanıcı sınırlaması var. Çoğu zaman da uygulamacı firmaya ek mühendislik yükü getiriyor (normal merkezi bilgisayar yazılımı için tasarlanmış grafiklerin, web-sunucusuna gore tekrar çalışılması gerekiyor). Tridium NiagaraAX farklılığı NiagaraAX sisteminde her bir saha kontrol paneli (JACE), özünden web-sunucusu özelliği ne sahip. Yani bu özellik merkezi tek bir bilgisayarda değil, sahaya dağıtılmış durumda. Grafikler, merkezi bilgisayara değil, sahadaki kontrol cihazlarına yükleniyor. Bu özellik sistemin temelinde olduğu için mühendisliği de standartlaşmış durumda, teslim edilen en temel sistemde dahi bu özellik kullanıma hazır durumda Tridium NiagaraAX avantajları 1.Temel kurulumda standart olarak web-sunucusu özelliği 2.Ek maliyeti yok 3.Ek mühendislik gerektirmiyor 4.Kullanıcı sınırlaması yok 5.Web-sunucusu özelliğinin sahadaki cihazlarda olması sayesinde tek bir merkezi bilgisayara bağımlılık yok, zayıf nokta yok. Bilgisayar çökmesi durumunda dahi sisteme full erişim devam ediyor.
Uzaktan Erişim Uzaktan Erişim Sistemlere uzaktan, internet üzerinden erişim önemli bir ihtiyaç. Bu özelliğin bir çok kullanım şekli var:
 • Teknik müdür veya yetkili personel, tesis dışında iken de ihtiyaç durumunda her türlü bilgi ve fonksiyona ulaşabiliyor. Acil durumlara müdahale edebiliyor.
 • Çok tesisli kurumlar için (otel, süpermarket, hastane, vb) farklı coğrafi bölgeler de dahi olsa binalarını tek bir merkezden idare etme imkanı sağlanıyor.
 • Servis gerektiğinde otomasyon firması çoğu durumda eleman göndermeden en süratli biçimnde gerekli kontrolleri yapıp çözüm getirebiliyor.
Diğer Sistemler Önceki sayfada ayrıntılandırılan web-sunucusu özelliğini sağlayan tüm otomasyon sistemleri, teorik olarak uzaktan erişime de imkan veriyor olması gerekir. Ancak bu konuda da farklı yaklaşımların kritik olabilecek özellikleri olabilir. Olayın bir boyutu finansal (bu özelliğin ek bir ücreti var mı?), diğer bir boyutu da teknolojik (uzaktan erişimde hangi işlevlere erişim sağlanabiliyor), bambaşka bir boyutu ise güvenlik (yetkisiz erişime karşı sistem koruması). Tridium NiagaraAX farklılığı NiagaraAX sisteminde uzaktan erişim için doğrudan ya da gizli hiçbir ek maliyet sözkonusu değildir. IT departmanı tarafından gerekli yetkilendirme yapılması durumunda temel kurulumu yapılmış herhangi bir sistem, internetten ulaşılır hale getirilebilir. NiagaraAX sistemi, yapılacak yetkilendirmelere bağlı olarak, her seviyede erişime imkan sağlayabilir. Buna sadece izleme/kumanda etme gibi fonksiyonlar değil, tam anlamıyla her türlü programlama ve devreye alma özelliklerine erişim de dahildir. NiagaraAX sistemine uzaktan erişimde sistem güvenliği açısından en üst düzey güvenlik algoritmaları kullanılmaktadır. Yüksek meblağlı finansal işlemlerin yapıldığı bankacılık sitelerinde kullanılan algoritmalara benzer bu güvenlik önlemleri, sisteme dışarıdan yetkisiz erişimi pratikte imkansız hale getirmektedir. Bunun da üzerine karşın çoğu kurumda IT departmanı bilgisayar ağı seviyesinde VPN ve benzeri ek güvenlik sistemleri kullanarak daha da üst düzey güvenlik önlemleri alabilmektedirler.
Entegrasyon Entegrasyon Sistem entegrasyonu, akıllı binaların en temel şartlarından biri. Asansörlerden UPS'lere, yangın ihbar sisteminden jeneratörlere, normalde birbirinden kopuk, bağımsız çalışan bir dizi sistem ve cihaz ile tek bir sistem bütünlüğünde bilgi alışverişi yapılabilmesi, işletmeye farklı düzeylerde imkanlar sağlıyor. Binayı oluşturan tüm parçaların gerek anlık, gerek geçmiş verilerine ulaşabilen teknik yönetim, enerji optimizasyonu, periyodik bakım, arızalara (çoğu durumda oluşmadan) müdahale gibi konularda olağanüstü bir imkana kavuşur. Diğer önemli bir avantaj ise sistemler arası karmaşık otomatik senaryoların rahatlıkla kurgulanabilmesidir. Örneğin klasik olarak yangın ihbar sisteminden gelen uyarıya göre havalandırmada basit komutlar gerçekleşirken, entegrasyon sağlanmış bir sistemde ek olarak aydınlatmanın tanımlanmış bir senaryoya geçmesi, LCD duyuru panolarında yangın bölgesine bağlı değişken kaçış duyurularının yayınlanması, otel IP TV sisteminden oda bazında uyarı yapılabilesi, kartlı geçiş kontrollü kapılarda çıkış güvenlik seviyesinin düşürülmesi gibi bir dizi ek işlem bir anda olası hale gelmektedir. Diğer Sistemler Entegrasyon, o kadar güncel bir konu ki eskiden kapalı kutu şeklinde çalışan, sadece kendi içinde bilgi aktarımı yapabilen otomasyon sistemleri, artık daha “açık”lar, yani diğer sistemlerle bilgi alışverişi yapabiliyorlar. Ancak “açık sistem” olmanın da seviyeleri var. Entegrasyon konusunda temel problem, bina teknolojisinde üreticilerin tek bir iletişin protokolü üzerinde anlaşamamış olmaları. BacNet, Modbus, Lonworks gibi bir dizi açık protokole ek olarak hala kapalı, yani kendine özel iletişim protokolleri kullanan üreticiler var. Bu durumda gelişmiş bir otomasyon sisteminin entegrasyon kapabilitesini, ne kadar fazla iletişim protokolü ile uyumlu olduğu, diğer bir deyişle kaç dili konuştuğu belirliyor. Denklemin diğer bir faktörü de tabii ki maliyet. Birden çok cihaz, birden çok sistem, birden çok protokol entegrasyonu sözkonusu olduğunda, bunu sağlamakta kullanılan çevirici cihazlar ya da sürücü yazılımlar çoğu firmada ücretli. Sözleşme yaparken bazen dikkate alınmayan bu durum, diğer sistemler belirlenip entegrasyon ihtiyacı arttıkça ek faturalar olarak ortaya çıkabiliyor. Tridium NiagaraAX farklılığı NiagaraAX sistemi, açık arayla en geniş protokol desteğini sunuyor; üstelik çoğu açık protokol için sürücüler tamamen ücretsiz. Ancak çok önemli bir teknolojik farklılık da söz konusu. Çoğu firmanın ancak ana bilgisayar seviyesinde sınırlı noktada sunduğu haberleşme imkanlarını Tridium doğrudan saha kontrol cihazlarında, tesisinize yayılmış olarak onlarca noktada sunuyor. Bu yaklaşım kablajda sağladığı avantaja ek olarak sistem kapasitesinde tüm sınırları ortadan kaldırırken bir yandan maliyetin de düşmesine yol açıyor. Tridium NiagaraAX avantajları 1.Açık arayla en geniş açık protokol desteği : BacNet, Lonworks, Modbus, M-bus, Knx-EIB-Instabus, Dali, Z-wave, SNMP, OPC, XML, oBiX, XML, SQL, Micros (Fidelio)... 2.Açık arayla en geniş firmaya özel protokol desteği : Carrier (CCN), Honeywell (C-Bus), Andover, Helvar, Hitachi, Horstmann... 3.Çoğu açık protokol tamamen ücretsiz (Bacnet, Lonworks, Modbus, M-bus, Knx-EIB-Instabus...) 4.Ana bilgisayar seviyesinde sınırlı sayıda noktada değil, saha kontrolörleri seviyesinde tesise yaygın biçimde entegrasyon imkanı. 5.Desteklenen tüm protokoller için tek mühendislik yazılımı üzerinden standart konfigürasyon
Entegrasyonun Getirdiği Kablo Avantajları ENTEGRASYONUN GETİRDİĞİ KABLO AVANTAJI Sistem entegrasyonunun getirdiği avantajlar bu kadarla da sınırlı değil. Tüm teknik ve işlevsel avantajların üstüne bir de müthiş bir kablaj tasarrufu geliyor. Bu sayede,
 • Toplam sistem maliyeti ciddi şekilde düşüyor
 • Karmaşadan uzak, temiz ve net sistem yapıları oluşturulduğu için uzun vadede bakım ve serviste de büyük kolaylık sağlanıyor.
 • Zamana karşı yarışılan projelerde (artık her proje böyle değil mi?) iş yetiştirme açısından darboğazlar oluşmuyor.
Bu kablo avantajı nasıl oluşuyor ve ne boyutta, birkaç örnekle ele alalım: 1. ÖRNEK : Frekans invertörü entegrasyonu Isıtma-havalandırma-soğutma sistemlerinde frekans invertörü kullanımı her geçen gün artıyor. Klima santrali fanları ötesinde ve pompalar ve soğutma kule fanları da değişken hızlı kullanılır oldu artık. Ve satın alabileceğiniz herhangi bir marka frekans invertörü üzerinde bir komünikasyon portu mevcut (ya da çok ucuza ilave edilebiliyor). Klasik bina otomasyon sistemi çözümlerinde herbir frekans invertöründen bir avuç nokta bilgisi alınır; örneğin start/stop, durum, arıza, hız kumandası, hız geri beslemesi vb. Bu minimal listeden gitsek bile her bir frekans invertöründen en yakın DDC panosuna 5 kablo çekilecek ve DDC panellerinde input/output modüllerinde yer işgal edecek demektir. Kaba bir hesapla: - 5x30 metre kablo maliyeti, işçilik dahil = 160 $ - 5 analog/dijital giriş/çıkış noktası donanım maliyeti = 160 $ Tridium çözümünde ise en yakin DDC panosundan çıkan tek bir komünikasyon kablosu, tüm invertörleri girdi-çıktı şeklinde dolaşarak topluyor. İnvertör başına toplam maliyet tahmini kablaj maliyeti 20$ Netice?: En temel varsayımlarla bile invertör başına 300$ tasarruf. 50 invertöre yayarsanız 15.000$ tasarruf ! Bu arada, klasik çözümde her bir invertörden 5 nokta bilgisi alırken, entegrasyon çözümünde rahatlıkla 50 nokta bilgisinin alınabileceğini değerlendirmeye katmadık bile. 2. ÖRNEK : Enerji analizörleri Benzer şekilde dağıtım panolarında kullanılan çoğu enerji analizörünün üzerinde bir komünikasyon portu mevcut. Bunların otomasyon sistemine entegre edilmesi durumunda bölge bazında trifaze akım ve gerilim bilgileri, frekans, enerji kalitesi vb. işletmeye yararlı onlarca bilginin sisteme aktarılması mümkün oluyor. Aynı işi klasik yapıda yapmaya kalksa idik, yukarıda invertör örneğinde anlatılan kablo farkına ek olarak bir de ilave akım trafoları ve dönüştürücü maliyetleri gelecekti. Fark çok daha yüksek olacaktı. 3. ÖRNEK : VRV/VRF Sistemleri VRV sistemleri, ne marka olursa olsun, kendi bütünlüğü içinde otomasyona sahip, koordine çalışan iç ve dış ünitelerden oluşan bir sistem. Kendi başına çalıştığında önemli bir sorun yok, hatta merkezde kendi yazılımı üzerinden izleme yapmak da mümkün. Ne var ki güncel binalarda artık hiçbir sistemin kendi başına, diğerlerinden bağımsız çalışması gibi bir durumla pek karşılaşmıyoruz. Örneğin VRV sistemine ek olarak aynı mekanlarda yerden ısıtma, radyator veya diger bir kosullandırma sistemi yer aldığında bina otomasyon sistemine entegrasyon dışındaki tüm çözümler anlamsız kalıyor. Çoğu zaman bu durumda birbirinden bağımsız çalışan iki ayrı termostat kullanıldığını görüyoruz. Konumuz kablo tasarrufu olduğu için ekstra kablaj ve termostatın maliyetini değerlendirmemiz gerekir. Ama bir yandan da bu ek maliyete katlanıldığı durumda dahi, bir sistem ısıtma yaparken aynı anda diğerinin soğutma yapmaya çalışması ihtimalinin önüne geçilemiyor. Ve karşılaşılan maddi zarar, yatırımın ötesinde işletmede de devam etmiş oluyor. Entegre çözümde ise tek bir noktadaki gateway vasıtasıyla VRV sistemindeki tüm sıcaklıkları/ayar değerlerini okuyabilen bina otomasyonu sistemi, yerden ısıtma vanalarını (veya diğer tali sistemleri) koordine şekilde çalıştırarak sıfır ek maliyet ile bu problemi dört dörtlük çözmüş oluyor.
Güvenlik, Kartlı Geçiş ve CCTV GÜVENLİK, KARTLI GEÇİŞ VE CCTV Güncel binaların vazgeçilmezleri arasına girmiş güvenlik, kartlı geçiş ve CCTV sistemlerini, “akıllı bina” olarak tabir edilecek bir tesiste otomasyon sisteminden ayrı düşünmek pek mümkün değil. Tek bilgisayardan, tek bir kullanıcı arayüzünden tüm sistemlere ulaşımın getirdiği büyük kullanım kolaylığına ek olarak sistemler arası koordine senaryolar tanımlama imkanı çok büyük avantaj. Otopark bariyerinden giriş yapan çalışanın oda fan-coil'inin çalışması, kat aydınlatmasının devreye girmesi gibi tasarrufa/konfora yönelik senaryolar kurgulanabileceği gibi, aydınlatma kontrol sistemindeki hareket dedektörünün mesai dışı hareket algılaması durumunda video kayıt cihazının yüksek hızda kayıt moduna geçmesi gibi güvenliğe yönelik bir dizi senaryo rahatlıkla kurgulanabilir. Diğer Sistemler Bu düzeyde entegrasyon sağlayabilen otomasyon sistemi sayısı gerçekten çok sınırlı. Bunlar da genelde kartlı geçiş ve CCTV sistemlerini kendi markaları, kendi ürünleri ile çözen firmalar. Tridium NiagaraAX farklılığı Tridium da benzer şekilde kendi markası altında gelişmiş güvenlik ve kartlı geçiş çözümleri sunuyor. Ancak NiagaraAX sisteminde çok daha ileri, yeni nesil bir çözüm söz konusu. Herşeyden önce kartlı giriş kontrol panelleri doğrudan IP altyapısında yer alarak daha önce bu açıdan anlatılan tüm avantajları sağlıyorlar. Örneğin ek bir yazılıma, merkezi bir bilgisayara gerek kalmaksızın doğrudan Internet Explorer üzerinden erişim, hatta konfigürasyon gibi. IP altyapısından en ileri düzeyde faydalanma yaklaşımı, CCTV çözümlerinde de sözkonusu. İster doğrudan IP kameralar olsun, ister IP bağlantılı dijital video kayıt cihazları (DVR) olsun, doğrudan otomasyon sistemine entegre etmek mümkün. Örneğin Internet Explorer üzerinden izlenen kat planı şemasında bir yandan canlı kamera görüntüsü yer alırken aynı görüntü üzerinde oda sıcaklıkları vb. canlı veriler de görüntülenebiliyor. Tridium NiagaraAX avantajları 1.Doğrudan IP bağlantılı çözümler, web-sunucusu özelliği 2.Tek bir kontrol paneli ile aynı anda kartlı giriş/CCTV entegrasyonu 3.Çeşitli markalarda CCTV / DVR uyumluluğu ile sağlanan marka bağımsızlığı 4.Tek mühendislik yazılımı üzerinden sağlanan entegrasyon ile karmaşık senaryoları kolaylıkla kurgulama imkanı
Diğer üstünlükler Alarm izleme / yönlendirme NiagaraAX, en temel işlevlerden biri olan alarm izleme ve yönlendirme konusunda da benzersiz özellikler sunuyor. Klasik bina otomasyon sistemi yapısında işletmeci alarm mesajlarını, merkezi bir bilgisayarda kurulu olan yazılım vasıtasıyla görür. Oysa NiagaraAX, bunun çok ötesinde imkanlar ve yöntemler sağlayabiliyor :
 • E-posta : Alarm oluştuğu anda bir ya da daha fazla adrese otomatik olarak e-posta gönderilebiliyor.
 • SMS : Sistem belirlenmiş cep telefonlarına otomatik olarak SMS mesaj atabiliyor.
 • Skype : İstenirse alarmları chat mesajı olarak göndermek dahi mümkün!
 • Esnek tanımlamalar : Alarmların mesai saatleri içinde e-posta olarak, mesai dışında SMS olarak iletilmesi gibi kurguları tanımlamak son derece kolay. Ya da alarm/nokta tiplerine göre gruplama yapıp farklı yönlendirmeler tanımlanabilir. Örneğin mekanik alarmların tamamı teknik müdüre yönlendirilirken, soğutma grubu ile ilgili olanlar ilave olarak bakım sözleşmesi yapılmış soğutmacı firma teknisyeninin cep telefonuna da ulaştırılabilir.
 • Aşamalı yönlendirme : Herhangi bir alarm merkezi bilgisayara iletildikten sonra tanımlanmış süre içinde operatör tarafından görülmemişse (acknowledge), sistem otomatik olarak ikinci bir aşamayı devreye sokabilir; örneğin aynı mesajı bu defa cep telefonu mesajı olarak operatore iletebilir. Yine bir sure gecip de “görüldü” teyidi gelmemişse üçüncü aşama olarak teknik müdüre cep mesajı gönderebilir.
Sayaç Okuma ve Faturalama NiagaraAX sisteminin diğer tüm sistemlerden daha fazla iletişim protokolü desteklemesi sayesinde her türlü sayaç bilgisini sisteme almak son derece kolay. Örneğin Modbus uyumlu enerji analizörleri ile elektrik tüketimi izlenirken, M-bus uyumlu kalorimetrelerden ısıtma suyu tüketimi ölçümlendirilebilir, puls çıkışlı su sayaçları input modülleri ile sisteme bağlanabilir. Ve NiagaraAX altyapısı, faturalamaya esas verileri toplamakla kalmıyor, istendiğinde otomatik olarak faturaları da üretebiliyor. Aylık tüketimlerin üzerine sabit giderleri de ekleyip ürettiği faturaları PDF haline getirip, birer kişiye özel mesaj ekinde daire/dükkan sahiplerine e-postalayabiliyor. Ve hepsi otomatik olarak, kimse el sürmeden gerçekleşiyor. Otomatik Raporlama Herhangi bir gelişmiş otomasyon sistemi gibi NiagaraAX de işletmeciye geçmişe yönelik verilerin değişimini görüntüleme, analiz etme, çıktı alma, raporlama imkanlarını sunuyor. Ama bunun da ötesinde tanımlanmış sabit raporların otomatik üretilmesini de sağlıyor. Örneğin bir otelin teknik müdürü her sabah e-posta gelen kutusunda son 24 saatin klima santrali bazında enerji tüketimlerini gösterir bir PDF rapor bulabilir. Otel Yönetim Entegrasyonu Micros (Fidelio) otel yönetim sistemleri ile entegrasyon sayesinde NiagaraAX bina otomasyon sistemi, oteldeki tüm odaların durumundan, müşterisi olup olmadığından haberdar olabiliyor. Böylece müşterisi olmayan odaların fan-coil'inin ve aydınlatmasının otomatik devre dışı kalması ile özellikle soğutma giderlerinde büyük avantaj sağlanabilmektedir. Misafir, resepsiyondan check-in yaptığı anda temel oda sistemleri çalışmakla kalmayıp, kapı ilk açıldığında arzu edilen atmosferi sağlayacak bir aydınlatma, hatta müzik yayını otomatik olarak devreye girmiş olabilir. Entegre Mühendislik Yazılımı Tridium NiagaraAX bina otomasyon sisteminde tüm mühendislik ve devreye alma işleri, tek bir entegre yazılımda yapılır. Gerek iletişim protokollerinin tanımlanması, gerek kontrol senaryolarının kurgulanması, gerek kullanıcı arayüzü grafiklerinin oluşturulması, hepsi tek bir yazılım bütünlüğü içinde gerçekleştirilmektedir. Ama asıl önemli olan, çoğu sistemde bu yazılımın, temel otomasyon kurulumunun bir parçası olarak son kullanıcıya da verilmekte olmasıdır. Yani ana firmanın elindeki tüm yazılım araçları, son kullanıcıda da olmaktadır. Bu tür bir açıklık, Tridium dışında hiçbir otomasyon firmasında bulunmamaktadır. Bu yaklaşımın bir uzantısı olarak ana distribütör Ontrol, arzu eden müşterilerine yurtiçinde bu yazılımın eğitimini vermekte, gerektiğinde Tridium'un İngiltere eğitim merkezindeki resmi sertifikasyon programlarına katılım imkanı da sağlayabilmektedir.
Karşılaştırın... Karşılaştırın... Bina otomasyon sisteminizi seçerken aşağıdaki soruları sormayı ihmal etmeyin...
 • Alacağınız sistem sınırsız sayıda bilgisayardan kullanım imkanı veriyor mu? Bilgisayar ve/veya kullanıcı başına ek bedel ödemek zorunda kalacak mısınız? Kaynak firma teklifine kaç kullanıcı lisansı dahil etti? Sonradan kullanıcı eklemek isterseniz bedeli ne olacak?
 • Özel bir programı öğrenmeye gerek kalmadan standart internet tarayıcı programları (örneğin Internet Explorer) ile sisteme ulaşabiliyor musunuz? Bunun için gereken yazılım/donanım/mühendislik teklife dahil mi?
 • Sistem, uzaktan erişime (internet üzerinden) izin veriyor mu? Bununla ilgili ek bir maliyet söz konusu mu? Uzaktan erişen bilgisayarlara yazılım/lisans yüklemek gerekecek mi?
 • Otomasyon yazılımında nokta sınırlaması var mı? İleride sisteme eklentiler yaptığınızda yazılım lisans arttırım bedelleri ödemek zorunda kalacak mısınız?
 • Ana bilgisayar çöktüğünde ne olacak? Sistemin herhangi bir kısmına nasıl ulaşabileceksiniz?
 • Diğer bina ürünlerini satın alırken hangi iletişim protokolü sunduğuna fazla kafa yormadan otomasyon sistemine entegre edebilme rahatlığınız var mı? Viessman kazanınızın haberleşmesi lonworks, Caterpillar jeneratönürüzünki modbus, Merlin Gerin UPS'inizinki snmp, Berker aydınlatma sisteminizinki instabus, Carrier soğutma grubunuzunki ccn, Danfoss sayaçlarınızınki m-bus iken; tüm bunları bina otomasyon sisteminize entegre edebilecek misiniz?
 • Otomasyon sistemi, hangi iletişim protokollerini, hangi arabilirimlerle/maliyetlerle destekliyor?
 • Otomasyon firması size gerektiğinde bağımlı kalmadan sisteme müdahale edebileceğiniz mühendislik yazılımını veriyor mu? Eğitimini veriyor mu? Talep ederseniz bedeli ne olacak?
 • Ana distribütör dışında servis/bakım hizmeti alma imkanı var mı? Bu sistemi tanıyan, müdahale edebilecek, yetişmiş teknik eleman kaç firmada var? İleride bakım teklifi istediğinizde rekabet koşulu oluşacak mı?