Kitaplık

 

3 yollu karışım vanalarının tesisata bağlantı şekilleri nasıldır?

3 Yollu karışım vanalarında A ve B ağzından giren akışkan AB ağzından karışarak çıkar. Bu vanalar, tesisata AB ağzından pompa emecek gibi bağlanmalıdır. Ağızlar genelde vana gövdeleri üzerinde işaretlenmektedir. 3 yollu karışım vanalarının en yaygın kullanımı ile ilgili çizimi sitemizden indirebilirsiniz.